Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja z sesji otwarcia ofert

2020-12-22

Zapytanie ofertowe - „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku”

2020-12-03

Stawiszyn, dnia 03.12.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843ze zm.) Gmina i Miasto Stawiszyn prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn

 w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku”

 

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Stawiszyn

62-820 Stawiszyn

Szosa Pleszewska 3

tel: 62 75-28-079; fax: 62 75-28-097

E-mail: skarbnik@stawiszyn.pl lub sekretariat@stawiszyn.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej bieżącą obsługę bankową w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-08-28

Informacja o złożonych ofertach

2020-08-24

Dowożenie i odwożenie uczniów Szkoły Podstawowej w Stawiszynie oraz wychowanków Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2020/2021

2020-07-30

Unieważnienie zapytania ofertowego

2020-01-09

Odpowiedzi

2020-01-03

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2019-12-23

Zapytanie ofertowe - wymiana złóż filtracyjnych w dwóch filtrach w istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Piątku Wielkim

2019-12-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-09-09

Informacja o złożonych ofertach

2019-08-22

Zmiana treści zapytania ofertowego OPP.4464.2.2019

2019-07-26

Zapytanie ofertowe

2019-07-19

Stawiszyn, dn. 19 lipca 2019 r.

OPP.4464.2.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: Dowożeniu i odwożeniu uczniów Szkoły Podstawowej w Stawiszynie oraz wychowanków Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2019/2020.

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art.          4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

 

  1. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Stawiszyn

z siedzibą ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. 62 75 28 079, faks: 62 75 28 097, email: sekretariat@stawiszyn.pl

NIP 968-094-37-38

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-06-13

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia

2019-06-04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - rębak

2019-03-15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - beczkowóz

2019-03-15

Zapytanie ofertowe - rębak do gałęzi typu BX42 z 2016r.

2019-03-04

Zapytanie ofertowe - beczkowóz typu Meprozet 4300l z 2006r.

2019-03-04

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2019-01-30

Ogłoszenie nr 540018141-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.

 

Stawiszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510018018-N-2019 
Data: 29/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079,

e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097. 
Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: IV.1) 
W ogłoszeniu jest: 31/12/2018 
W ogłoszeniu powinno być: 02/01/2019 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: IV.1) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 02/01/2019 

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Ogłoszenie o zamówienu

2019-01-30

Ogłoszenie nr 510018018-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.

 

Gmina i Miasto Stawiszyn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn (w 2019r)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówienu

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2018-12-19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-12-14

Zapytanie ofertowe "Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku"

2018-11-27

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-08-22

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UGiM w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-07-06
Data publikacji:2017-07-06
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:127803