2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXXIII/176/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017 – 2020

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody (nie wyrażenia zgody) na wyodrębnienie  w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2018, środków stanowiących fundusz sołecki

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/173/2017 w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek.

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/172/2017 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2017 roku".

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/171/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/170/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-05-05

Uchwała Nr XXXII/169/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2017-03-30

Uchwała Nr XXXII/168/2017 w sprawie przyjecia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2017 rok

2017-03-30

Uchwała Nr XXXII/167/2017 w sprawie przyjecia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2017 rok

2017-03-30

Uchwała Nr XXXII/166/2017 w sprawie przyjecia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

2017-03-30

Uchwała Nr XXXII/165/2017 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2017 rok

2017-03-30

Uchwała Nr XXXII/164/2017 w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

2017-03-30

Uchwała Nr XXXII/163/2017 w sprawie zgłoszenia sołectwa Długa Wieś Trzecia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2010

2017-02-28

Uchwała Nr XXXII/162/2017 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Długa Wieś Trzecia na lata 2017-2020.

2017-02-28

Uchwała Nr XXXII/161/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2017-03-30

Uchwała Nr XXXII/160/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2017-03-30

Uchwała Nr XXXII/159/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2017-03-30

Uchwała Nr XXXII/158/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych na kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady nauczycieli, specjalności i form

2017-03-30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-01-24
Data publikacji:2017-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:669