Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: budowa hali sportowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/9/2010
Stawiszyn, dnia 31.08.2010 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
budowa hali sportowej  w miejscowości  Zbiersk Cukrownia"

wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„BĄKU" Budownictwo Ogólne, Łukasz Bąk, ul. 11 Listopada 33/49, 62-510 Konin

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA
      Robert Jarzębski

 

 

Otrzymują:

  1. „BĄKU"
    Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk
    ul. 11 Listopada 33/49 
    62-510 Konin
  2. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5715