Udzielenie kredytu długoterminowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/14/2009
Stawiszyn, dnia 12.08.2009 roku


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „Udzielenie kredytu długoterminowego" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu
Zespół Doradców Klienta Korporacyjnego
ul. Kaliska 35 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przyjęte kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Oprocentowanie kredytu i marża banku

Koszt uzyskania kredytu

 

1.

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Oddział w Stawiszynie

ul. Zamkowa 5

62-820 Stawiszyn

 

 

6,06 %

 

 

275 655,00 zł

 

 

 

2.

ING Bank Śląski S.A.  Oddział we Wrocławiu

Zespół Doradców Klienta Korporacyjnego

ul. Kaliska 35 a

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 

5,43 %

 

 

 

239 965,09 zł

 

 

 

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6139