Budowa hali sportowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/8/2010
Stawiszyn, dnia 27.08.2010 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę hali sportowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę

Novum Management Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Częstochowska 21, 62-800 Kalisz

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.(Liczba otrzymanych przez ww. Wykonawcę punktów na podstawie kryterium:CENA - 100 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba otrzymanych punktów
na podstawie kryterium:

1.

Konsorcjum MAXISTAR-JEDYNKA
(Maxi-Star Sp. Z o.o.,
Uścikowiec 4, 64-600 Oborniki;
Jedynka Budownictwo Sp. z o.o. ,
ul. Wyspiańskiego 10, 60-479 Poznań)

77,38

2.

Novum Management Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Częstochowska 21, 62-800 Kalisz

100

3.

TOM-POL Tomasz Tomaszewski
Borki 31, 62-511 Kramsk

79,46

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
PBO-OSTRÓW Sp. Z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

99,94

5.

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo
Remontowe „MURBET" Sp. Z o.o.
ul. Korczaka 16A, 62-800 Kalisz

98,33

6.

Tadeusz Wodecki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Hanlowo-Usługowe TADBUD
Czermin 67a, 63-304 Czermin

96,19

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6005