PRZETARG NIEOGRANICZONY-DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GMINA I MIASTO STAWISZYN

341/5/06
...........................................
/oznaczenie sprawy/


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
od 6.000 do 60 000 EURO


BURMISTRZ STAWISZYNA
zawiadamia, że wszczął postępowanie w trybie przetargu nieogranicznego na wykonanie zamówienia publicznego:1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.

Dowóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2006/2007 do Zespołu Szkół i Przedszkola w Stawiszynie

1a. Nomenklatura – 93 000000 8 CPV

2. Czas trwania zamówienia
od 1 września 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku

3. Kryterium oceny ofert
najniższa cena

4. Warunki uzyskania SIWZ oraz dodatkowych wyjaśnień
w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju Nr 14,w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, Szosa Pleszewska 3

5. Termin składania ofert 10 sierpnia 2006 r. – godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

6. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 10 sierpnia 2006 r. – godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie


Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski
Data ogłoszenia, dnia 24 lipca 2006 r.

Z A Ł Ą C Z N I K I

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  p o b i e r z
  ______________________________________________________________

  Stawiszyn, dnia 10.08.2006r.


  OGŁOSZENIE


  Zawiadamiam, że w przetargu na przewóz dzieci i młodzieży z miejscowości Piątek Wielki, Pólko, Ostrówek, Złotniki Małe Kolonia, Złotniki Małe i Wirginii do Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz do i z Przedszkola- złożone zostały 2 oferty.
  Spośród dwóch złożonych ofert wybrana została oferta Feltrans Piotr Felisiak, 62- 830 Zbiersk, Zbiersk 103.
  Uzasadnieniem wyboru tej oferty jest najniższa cena oferty (321,00zł) która jest jedynym kryterium oceny ofert, w tym postępowaniu.
  Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest przedłożyć umowę wg uzgodnionego wzoru nie wcześniej jak za 7 dni i nie później jak za 15 dni.

  Burmistrz Stawiszyna
  Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5817