2007

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Lp.

Nr i data zarządzenia

Treść Zarządzenia

1.

0151/1/2007
09.01.2007

Dot. sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Stawiszynie przy ul. Konińska 5

2.

0151/2/2007
02.02.2007

W sprawie ustalenia przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej

3.

0151/3/2007
02.02.2007

W sprawie zmian budżetu i w budżetu na 2007 rok

4.

0151/4/2007
19.03.2007

W sprawie przygotowania i wzięcia udziału w treningu systemu wykonywania i alarmowania (SWA) na Terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

5.

0151/5/2007
15.05.2007

W sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków

6.

0151/6/2007
15.05.2007

W sprawie zmian budżetu i w budżetu na 2007 rok

7.

0151/7/2007
15.05.2007

W sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lokalu, ul. Konińska 5

8.

0151/8/2007
17.05.2006

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2005 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

9.

0151/9/2007
17.05.2007

W sprawie organizacji stałego dyżuru

10.

0151/10/2007
17.05.2007

W sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza

11.

0151/11/2007
31.05.2007

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na Inspektora ds. Księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

12.

0151/12/2007
31.05.2007

W sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe

13.

0151/13/2007
18.06.2007

W sprawie utworzenia systemu wykrywania i alarmowania Gminy i Miasta Stawiszyn

14.

0151/14/2007
18.06.2007

W sprawie przygotowania i wzięcia udziału w powiatowym treningu systemu wykonania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Stawiszyn

15.

0151/15/2007
29.06.2007

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2007 rok

16.

0151/16/2007
29.06.2007

Dot. modernizacji drogi gminnej w miejscowości Pólko

17.

0151/17/2007
20.07.2007

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na dowóz dzieci do szkoły

18.

0151/18/2007
20.07.2007

W sprawie zakładowego planu kont

19.

0151/19/2007
20.07.2007

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia

20.

0151/20/2007
21.08.2007

W sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej

21.

0151/21/2007
27.08.2007

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej odnośnie dzierżawy lokalu użytkowego

22.

0151/22/2007
27.08.2007

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2007 rok

23.

0151/23/2007
30.08.2007

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia w trybie zapytania o cenę na dostawę opału

24.

0151/24/2007
03.09.2007

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi w Petrykach

25.

0151/25/2007
04.09.2007

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacje drogi w Petrykach

26.

0151/26/2007
05.09.2007

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

27.

0151/27/2007
17.09.2007

W sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenia Uliczne i Drogowe

28.

0151/28/2007
17.09.2007

W sprawie przygotowania i wzięcia udziału w powiatowym treningu systemu wykonania i alarmowania (SWA)

29.

0151/29/2007
01.10.2007

W sprawie powołania składów obwodowych Komisji Wyborczych

30.

0151/30/2007
08.10.2007

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu  przeprowadzenia naboru na informatyka w UGiM Stawiszyn

31.

0151/31/2007
12.11.2007

W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

32.

0151/32/2007
15.11.2007

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2008 rok

33.

0151/33/2007
28.11.2007

W sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2007 rok

34.

0151/34/2007
28.11.2007

 

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia ponownego naboru na informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

35.

0151/35/2007
10.12.2007

W sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Stawiszyn

36.

0151/36/20067
31.12.2007

W sprawie zmian budżetu i w budżetu na 2007 rok

37.

0151/37/2007
31.12.2006

W sprawie regulaminu przyznawania nagród w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

38.

0151/38/2007
31.12.2007

W sprawie regulaminu przyznawania premii w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

39.

0151/39/2007
31.12.2007

W sprawie zmian budżetu i w budżetu na 2007 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-16
Data publikacji:2016-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Robert Jarzębski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7106