Planowanie przestrzenne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części miejscowości Wyrów”

2024-05-15

Uchwała nr LXII/436/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części miejscowości Wyrów"

2024-01-09

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia"

2023-12-20

Uchwała nr LV/384/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia”

2023-05-22

Uchwała nr LV/382/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga”

2023-05-22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia - projekt

2023-03-09

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga - projekt

2023-03-09

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia”

2023-03-01

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga”

2023-03-01

Uchwała nr LII/366/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały”

2023-02-03

Uchwała Nr LII/365/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały” nie narusza ustaleń „Studium

2023-02-03

Uchwała Nr LII/364/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”

2023-02-03

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały

2022-12-15

1. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały”

2022-12-07

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn 2022

2022-12-01

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn”

2022-11-23

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn

2022-10-24

WYKAZ MPZP dla GiM Stawiszyn

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn 2020

2021-07-08

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn"

2019-12-10

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

2016-03-30

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2016-03-30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Nowicka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15198