Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Działalność Gospodarcza (ELiDO/DG)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Karta Wniosek
 2. Uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Karta Wniosek
 3. Uzyskanie duplikatu decyzji lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych
  Karta  Wniosek
 4. Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  Karta Wniosek
 5. Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia lub wznowienia działalność gospodarczej oraz wykreślenia wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).
  Karta
 6. Zbiórki publiczne (karta nieaktualna, zbiórki publiczne od lipca 2014 r. podlegają pod Ministwertwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  Karta Wniosek
 7. Zgromadzenie publiczne
  Karta Wniosek
 8. Wydanie, wymiana i utrata dowodu osobistego
  Karta Wniosek
 9. Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
  Karta Wniosek Wniosek Wniosek Wniosek
 10. Uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Karta Wniosek
 11. Uzyskanie informacji o danych osobowych
  Karta Wniosek
 12. Dopisanie do rejestru wyborców
  Karta Wniosek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2016-01-19
Data publikacji:2016-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2239