Sprzedaż samochodu pożarniczego Star 25 WPK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Stawiszyna
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego:

Typ/model - samochód pożarniczy Star 25 WPK
Rok produkcji - 1963
Numer rejestracyjny - PKA K667
Pojemność silnika - 4680 cm3
Rodzaj silnika - zapłon iskrowy
Cena wywoławcza 2 000,00 zł (słownie ; dwa tysiące złotych)
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości - 20,00 zł
słownie: dwadzieścia złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 10-11-2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 sala posiedzeń Nr 16. o godzinie 1000.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 najpóźniej do dnia 10-11-2009 r. do godz. 900.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał wlicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym uczestnikom przetargu przysługuje zwrot wpłaconego wadium.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy samochodu w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży.
Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem OSP Tel. (724 591 375).
Burmistrz Stawiszyna zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej Przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , pokój nr 17 lub pod nr tel. 062/7528079 wew. 24.

Burmistrz Stawiszyna
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5643