PRZETARG NIOGRANICZONY - ZAKUP AUTOBUSU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 341/2/2006 z dnia 6.07.2006 r.1. Nazwa i adres zamawiającego
Burmistrz Stawiszyna
62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3

2. Określenie trybu zamówienia
przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.stawiszyn.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zgodnie z treścią załącznika do zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składnia ofert częściowych i oferty wariantowej.

5. Termin wykonania zamówienia
1 września 2006 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
Ubiegający się o zamówienie muszą spełnić warunki wyszczególnione w art. 22.1 podpunkty 1-4 ustawy o zamówieniach publicznych. Ocena spełnienia tych warunków zostanie przeprowadzona komisyjnie stwierdzeniem „spełnienia” „nie spełnienia”.

7. Informacja na temat wadium
Oferent pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.750,00 (0,5% szacunkowej wartości kontraktu)

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
- cena – 80%
- gwarancja – 20 %

9. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3 (sekretariat)
27 lipca 2006 r. godz. 10.00

10. Termin związania ofertą 30 dni.

11. Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nastąpi niezwłocznie po opublikowaniu naszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie UZP. Ogłoszenie to zostało przekazane Prezesowi UZP w dniu 04 lipca 2006 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert JarzębskiZałącznik do
ogłoszenia o zamówieniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Podstawowe wymagania jakie powinien spełniać oferowany
autobus : • autobus na zawieszeniu resorowym ( resory, stabilizatory przechyłu, amortyzatory, resory progresywne gumowe)
 • podwozie : rama podłużnicowo-kratownicowa
 • długość: 9 - 9,5 m
 • szerokość : do 2500 mm
 • oś przednia – belka sztywna
 • most napędowy - sztywny,
 • dwudrzwiowy – drzwi przednie otwierane do tyłu, pneumatycznie ze stanowiska kierowcy,
  drzwi tylne – otwierane ręcznie , z możliwością blokowania przez kierowcę
 • silnik wysokoprężny, spełniający normy EURO 3 o mocy 170-190 KM, umieszczony podłużnie z tyłu pojazdu
 • pojemność skokowa silnika – do 4500 cm3
 • osłona podsilnikowa
 • ABS,
 • ilość miejsc: min 55 w tym min 40 siedzących
 • siedzenia wysokie sztywne tapicerowane
 • 6 stopniowa mechaniczna skrzynia biegów,
 • tachograf elektroniczny,
 • bagażniki wewnętrzne podsufitowe,
 • poszycia zewnętrzne odporne na korozję (blachy chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium),
 • wentylacja: przesuwne górne partie okien bocznych, wywietrznik dachowy,
 • szyby przednie i tylna klejone do kadłuba,
 • podłoga wykonana ze sklejki, pokryta wykładziną antypoślizgową,
 • poszycie wewnętrzne ścian bocznych i sufitu wykonane z płyt laminatowych i elementów tworzywowych, łatwych do utrzymania w czystości
 • zestaw radiowy,
 • ogrzewanie wodne o mocy min. 20 kW, (agregat + nagrzewnice),
 • bagażniki podpodłogowe o pojemności 2 – 3 m3,
 • ogumienie bezdętkowe, 10 R22,5
 • lusterka sterowane i podgrzewane elektrycznie
 • instalacja pneumatyczna wykonana z materiałów odpornych na korozję z osuszaczem i odolejaczem powietrza,
 • sygnalizacja dźwiękowa przy włączaniu biegu wstecznego
 • podświetlane tablice z symbolem dzieci z przodu i tyłu autobusu oraz lampy ostrzegawcze
 • zbiornik paliwa o pojemności min. 140 l
 • kolorystyka nadwozia : (farby akrylowe), kolor pomarańczowy
 • autobus przystosowany do przewozu jednaj osoby na wózku inwalidzkim

  Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań technicznych wyklucza Oferenta z dalszego postępowania. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  p o b i e r z
  OGŁOSZENIE  Informuję, że w związku z chęcią złożenia oferty na zakup autobusu szkolnego jeden z oferentów zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
  1.Czy zamawiający dopuści autobus do przetargu o długości 9750mm?
  2.Czy zamawiający dopuści do przetargu autobus z silnikiem wysokoprężnym, spełniający normy Euro 3 o mocy 263 KM?
  3.Czy zamawiający dopuści autobus do przetargu o pojemności skokowej silnika 5880 cm³?
  4.Czy zamawiający dopuści autobus do przetargu z oknami bocznymi uchylnymi w górnej partii?
  5.Czy zamawiający dopuści autobus do przetargu z przednią szybą montowaną do kadłuba na specjalnej uszczelce?
  6.Czy zamawiający dopuści autobus do przetargu z oponami o rozmiarze 255/70R22,5?
  Na powyższe pytania udzielono następującej odpowiedzi:
  Przedmiot naszego zamówienia na dostawę autobusu szkolnego został opisany bardzo dokładnie za pomocą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedstawionych wymagań jakie powinien spełniać oferowany autobus. Dokumenty te stanowią integralną część naszego zamówienia.
  Po dokładnej analizie Waszego faxu j.w. stwierdzamy, że załączone pytania są sprzeczne z ustaleniami SIWZ i w związku z tym nie mogą być pozytywnie rozpatrzone. Należy mieć na uwadze, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia a zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień (art.38 poz. 1 ustawy) w tym zakresie.
  W omawianym przypadku wykonawca nie wystąpił o wyjaśnienie treść SWIZ, lecz zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi zmiany istotnych warunków zamówienia. Z tego względu pytania te pozostawiamy bez odpowiedzi.
  Dodatkowo informuję, że zamówienie na dostawę autobusu szkolnego powinno uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
  (Dz. U. z dnia 26.02.2003r.).
  Ponadto informujemy, że zmienia się w SIWZ na str. 11- załącznik nr 4 „podstawowe wymagania jakie powinien spełniać oferowany autobus”, w ten sposób, że tachograf elektroniczny zastępuje się tachografem cyfrowym.


  Burmistrz Stawiszyna

  Robert Jarzębski


 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  p o b i e r z

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6167