Petycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Petycja nr 2024/01 z dnia 6 maja 2024 r.

2024-07-10

Petycja

2024-05-21

Petycja w sprawie montażu oświetlenia i remontu drogi przed budynkiem wspólnoty nr 58

2024-01-08

Petycja

2023-12-13

Petycja w sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej PKS

2022-09-20

Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej

2022-05-18

Dnia 04.05.2022 r. wpłynęła do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie petycja - treść petycji w formacie PDF

Petycja jest w trakcie rozpatrywania

Petycja w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza

2022-03-14

Petycja

2021-11-04

Treść petycji w formacie PDF

W dniu 9 listopada 2021 roku petycja była rozpatrywana na komisji skarg, wniosków i petycji.

W dniu 30 listopada 2021 roku stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji zostało przedstawione Radzie Miejskiej w Stawiszynie na obradach XXXVII sesje Rady Miejskiej w Stawiszynie - treść stanowiska w formacie PDF

Odpowiedź na petycję - Uchwała nr XXXIX/277/2022

 

Petycja

2021-04-12

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

Dyrektor Szkoły Podstawowej*

Dyrektor Domu Kultury/Ośrodka Sportu (…)*

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1173, 2320) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320)

 

 • 1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

- szczegóły pod - https://podworko.nivea.pl

 

Czytaj więcej o: Petycja

Petycja

2021-03-18

 

Data złożenia:

04 marca 2021

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:

 Teresa Garland - Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny

Przedmiot petycji:

 

 Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Odwzorowanie:

skan petycji

Pełnomocnictwo Piotr Smolana

Pełnomocnictwo Marek Krasnopolski

Znak sprawy:

RMiOC 152.2.2021

- przesłanie petycji Radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie;

- rozpatrzenie petycji na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Stawiszynie w dniu 23 marca 2021 roku o godz.9.00;

- odpowiedź na petycję w formacie PDF

Petycja

2021-03-08

Petycja

2021-02-26

Data złożenia:

2021-02-22

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:

 Teresa Garland - Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny

Przedmiot petycji:

 

 do tutejszej Rady gminy by wyraziła opinię ws przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

Odwzorowanie:

 

skan petycji

1.Uzasadnienie dla konieczności przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce tj. Deklarację Samostanowienia Narodu Polskiego.
2.Metoda przeprowadzenia Referendum.
3.Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland
4.Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego

Znak sprawy:

RMiOC 152.1.2021

Petycja została przedstawiona Radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Stawiszynie w dniu 23 lutego 2021 roku

Odpowiedź na petycję w formacie PDF

Petycja

2020-08-18

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

 

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590), Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej, fakultatywnie przepisów art. 4ust. 5 Ustawy o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875)

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 

 

Jeśli Gmina nie jest w posiadaniu wszystkich poniżej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki Organizacyjnej - nadzorowanej przez Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencjii i zadań - jest w posiadaniu pozostałych wnioskowanych przez nas informacji.

Wzmiankowane przekazanie - może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urząd.

Czytaj więcej o: Petycja

Archiwum petycji

2021-04-12

Rejestr petycji 2020:

 • Data złożenia petycji: 15.09.2020 r.
  Podmiot wnoszący petycję: [brak zgody na publikacje]
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Skan odpowiedzi: Odpowiedź do pobrania
 • Data złożenia petycji: 23.11.2020 r.
  Podmiot wnoszący petycję: [brak zgody na publikacje]
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Skan odpowiedzi: Odpowiedź do pobrania
  Sprostowanie: Sprostowanie do pobrania
  Skan odpowiedzi: Odpowiedź do pobrania
 • Data złożenia petycji: 15.12.2020 r.
  Podmiot wnoszący petycję: Arkadiusz Rakoczy
  Skan petycji: Dokument do pobrania
  Termin rozpatrzenia petycji: 15.03.2021 r.
  Petycja została przedstawiona Radzie Miejskiej w Stawiszynie na Wspólnym Posiedzeniu Komisji dnia 18.12.2020 r.
  Pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiszynie skierowane do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w sprawie zwołania posiedzenia komisji. Celem rozpatrzenia petycji, wydania opinii lub stanowiska komisji w tej sprawie. - Dokument do pobrania
  Na dzień 15 lutego 2021 o godz. 14:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia petycji. Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • W dniu 15 lutego 2021 roku o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na swoim posiedzeniu przeanalizowała petycję, Komisja podjęła dyskusję nt. podjęcia uchwały o której uchwalenie zwraca się wnoszący petycję. Komisja wyraziła stanowisko w tej sprawie. Dokument do pobrania
 • Na dzień 23 lutego 2021 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Stawiszynie w celu omówienia projektów uchwał na obrady sesji. Obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 23 lutego 2021 roku o godzinie 11:00 na której będzie rozpatrzona m.in. uchwała w sprawie petycji.

 • W dniu 23 lutego 2021 roku odbyły się obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, Radni po przeanalizowaniu sprawy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Stawiszynie, podtrzymali stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Na XXVIII Sesji Radni podjęli uchwałę Nr XXVIII/199/2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości. Dokument do pobrania

 • W dniu 26 lutego 2021 roku zostało przesłane zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Dokument do pobrania

 • W dniu 26 lutego 2021 przekazano petycję według właściwości. Dokument do pobrania.

Rejestr petycji 2019:

Rejestr petycji 2017:

Rejestr petycji 2016:

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015: Informacja

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016: Informacja

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017: Informacja

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018: Informacja

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-06-28
Data publikacji:2016-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Kaczmarek
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7509