2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr III/22/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

2018-12-27

Uchwała nr III/21/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2024

2018-12-27

Uchwała nr III/20/2018 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy

2018-12-27

Uchwała nr III/19/2018 w sprawie zmiany uchwały odnośnie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P - ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika"

2018-12-27

Uchwała nr III/18/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

2018-12-27

Uchwała nr III/17/2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Stawiszyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

2018-12-27

Uchwała nr III/16/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

2018-12-27

Uchwała nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu i profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2019 rok

2018-12-27

Wyniki głosowania imiennego III sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2018-12-19

Uchwała nr II/14/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-11-29

Uchwała nr II/13/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2024

2018-11-29

Uchwała nr II/12/2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

2018-11-29

Uchwała nr II/11/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Stawiszyna

2018-11-29

Uchwała nr II/10/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetowo - Gospodarczej

2018-11-29

Uchwała nr II/9/2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

2018-11-29

Uchwała nr II/8/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2019

2018-11-29

Uchwała nr II/7/2018 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

2018-11-29

Wyniki głosowania imiennego II sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2018-11-29

Uchwała nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

2018-11-29

Uchwała nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Gospodarczej

2018-11-29

Uchwała nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Społecznej

2018-11-29

Uchwała nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

2018-11-29

Uchwała nr I/2/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie

2018-11-29

Uchwała nr I/1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie

2018-11-29

Wyniki głosowania imiennego I sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2018-11-29

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-11-27
Data publikacji:2018-11-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:5907