2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXII/157/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-07-07

Uchwała nr XXII/156/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020 - 2030

2020-07-07

Uchwała nr XXII/155/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2019 rok

2020-07-07

Uchwała nr XXII/154/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2019 rok

2020-07-07

Uchwała nr XXII/153/2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2020-07-07

Uchwała nr XXII/152/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2019 rok

2020-07-07

Uchwała nr XXII/151/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawiszyna wotum zaufania

2020-07-07

Wyniki głosowania imiennego XXII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-06-30

Uchwała nr XXI/150/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-06-18

Uchwała nr XXI/149/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2020-06-18

Uchwała nr XXI/148/2020 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Stawiszynie z Filią Petryki

2020-06-18

Uchwała nr XXI/147/2020 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

2020-06-18

Uchwała nr XXI/146/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.

2020-06-18

Uchwała nr XXI/145/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Stawiszyn umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu RZIIPAKO

2020-06-18

Wyniki głosowania imiennego XXI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-06-15

Uchwała nr XX/144/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-04-23

Uchwała nr XX/143/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2020-04-23

Uchwała nr XX/142/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2020 roku

2020-04-23

Wyniki głosowania imiennego XX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-04-20

Uchwała nr XIX/141/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-04-23

Uchwała nr XIX/140/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2020-04-23

Uchwała nr XIX/139/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020

2020-04-23

Uchwała nr XIX/138/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

2020-04-23

Uchwała nr XIX/137/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2020 roku

2020-04-23

Uchwała nr XIX/136/2020 w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wyrów"

2020-04-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-01-27
Data publikacji:2020-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1246