2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXXVIII/265/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2022-01-10

Uchwała nr XXXVIII/264/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2022-01-10

Uchwała nr XXXVIII/263/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2022 rok

2022-01-10

Uchwała nr XXXVIII/262/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 dla Gminy i Miasta Stawiszyn

2022-01-10

Uchwała nr XXXVIII/261/2021 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2022-01-10

Uchwała nr XXXVIII/260/2021 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

2022-01-10

Uchwała nr XXXVIII/259/2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

2022-01-10

Uchwała nr XXXVIII/258/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za prace dla Burmistrza Stawiszyna

2022-01-10

Wyniki głosowania imiennego XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-01-04

Uchwała nr XXXVII/257/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyna na lata 2021-2030

2021-12-15

Uchwała nr XXXVII/256/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-12-15

Uchwała nr XXXVII/255/2021 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

2021-12-15

Wyniki głosowania imiennego XXXVII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-12-10

Uchwała nr XXXVI/254/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-11-24

Uchwała nr XXXVI/253/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-11-24

Uchwała nr XXXVI/252/2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

2021-11-24

Uchwała nr XXXVI/251/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2022

2021-11-24

Uchwała nr XXXVI/250/2021 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2022

2021-11-24

Uchwała nr XXXVI/249/2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2021-11-24

Uchwała nr XXXVI/248/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2021-11-24

Uchwała nr XXXVI/247/2021 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022

2021-11-24

Wyniki głosowania XXXVI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-11-23

Uchwała nr XXXV/246/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-11-02

Uchwała nr XXXV/245/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

2021-11-02

Wyniki głosowania XXXV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2021-10-25

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-01-19
Data publikacji:2021-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:7228