2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.51.2020 w sprawie ustalenia zasad odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie i Miastu Stawiszyn lub jej jednostkom podległym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27.08.2009

2020-07-20

Zarządzenie nr 0050.48.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2020-07-01

Zarządzenie nr 0050.44.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

2020-06-15

Zarządzenie nr 0050.43.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

2020-06-10

Zarządzenie nr 0050.42.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony pod działalność gospodarczą

2020-06-03

Zarządzenie nr 0050.41.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony

2020-06-03

Zarządzenie nr 0050.40.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-06-10

Zarządzenie nr 0050.39.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony przeznaczonych pod ogródki warzywne

2020-05-27

Zarządzenie nr 0050.38.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony pod działalność gospodarczą

2020-05-27

Zarządzenie nr 0050.36.2020. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony pod grunty orne

2020-05-20

Zarządzenie nr 0050.35.2020 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia"

2020-06-03

Zarządzenie nr 0050.29.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże

2020-05-06

Zarządzenie nr 0050.28.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-05-13

Zarządzenie nr 0050.25.2020 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej nr 674340P, 674354P w miejscowości Zbiersk Cukrownia"

2020-05-06

Zarządzenie nr 0050.24.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-05-13

Zarządzenie nr 0050.23.2020 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2020-05-06

Zarządzenie nr 0050.22.2020 w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn Centralnego Rejestru Umów

2020-04-20

Zarządzenie nr 0050.20.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2020-04-16

Zarządzenie nr 0050.19.2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze pracownika d. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

2020-04-20

Zarządzenie nr 0050.18.2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2020-04-16

Zarządzenie nr 0050.15.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

2020-04-07

Zarządzenie nr 0050.14.2020 w sprawie wprowadzenia "Planu przedsięwzięć dla służb podległych Zespołowi Kryzysowemu Gminy i Miasta Stawiszyn związanych ze światowym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa sars-cov2"

2020-03-20

Zarządzenie nr 0050.13.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

2020-03-20

Zarządzenie nr 0050.12.2020 w sprawie określenie formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe Gminy i Miasta Stawiszyn

2020-03-20

Zarządzenie nr 0050.11.2020 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Stawiszyn"

2020-03-20

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1440