2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.47.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.45.2011 w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu marki Renault S170 nr. rej. PKA 38C1 będącego w użytkowaniu jednostki OSP w Stawiszynie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.44.2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.43.2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celi przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.42.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.41.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna z dnia 15 czerwca 2009 r., Nr 0151-15/2009 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.40.2011 w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.38.2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.37.2011 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.36.2011 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2012 rok

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.35.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.34.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.33.2011 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.32.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.31.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.30.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna z dnia 15 czerwca 2009 r., Nr 0151-15/2009 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.29.2011 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.28.2011 w sprawie ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.27.2011 w sprawie powołania Zespołu Samooceny CAF

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.26.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.25.2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat budynków mieszkalnych powstałych na skutek huraganu - nawałnicy w dniu 5.09.2011 r.

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.23.2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2012 rok

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.22.2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.21.2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

2016-03-15

Zarządzenie nr 0050.20.2011 w sprawie gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy i Miasta Stawiszyna na lata 2011-2013

2016-03-15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10211