2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.64.2021 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Stawiszyn

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.63A.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.63.2021 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.62.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże.

2021-09-22

Zarządzenie nr 0050.61.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2021-09-27

Zarządzenie nr 0050.60.2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2022 rok

2021-09-22

Zarządzenie nr 0050.59.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-09-22

Zarządzenie nr 0050.58.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.57.2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2021 roku

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.56.2021 w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

2021-08-30

Zarządzenie nr 0050.55.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-09-08

Zarządzenie nr 0050.54.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie

2021-08-18

Zarządzenie nr 0050.53.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

2021-08-12

Zarządzenie nr 0050.52.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2021-08-11

Zarządzenie nr 0050.50.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-08-18

Zarządzenie nr 0050.47.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2021-08-11

Zarządzenie nr 0050.46.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-07-07

Zarządzenie nr 0050.45.2021 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zbiersk-Kolonia, dz. nr 202/6

2021-08-18

Zarządzenie nr 0050.44a.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2021-07-07

Zarządzenie nr 0050.43.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże

2021-08-18

Zarządzenie nr 0050.42.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Inspektora ds. rady miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

2021-06-23

Zarządzenie nr 0050.40.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-06-09

Zarządzenie nr 0050.39.2021 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.

2021-06-10

Zarządzenie nr 0050.37.2021 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zbiersk-Cukrownia, część działki nr 202

2021-06-02

Zarządzenie nr 0050.36A.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2021-06-22

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-01-21
Data publikacji:2021-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1761