Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego położonego na terenie targowicy przy ul. Szkolnej w Stawiszynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na:
"Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego położonego na terenie targowicy przy ul. Szkolnej, w Stawiszynie"

 

 

  1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego:

   Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

    • wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego:

     fundamenty z betonu żwirowego,ściany z cegły ceramicznej, dach konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu.

    • uporządkowanie terenu i usunięcie rozebranych materiałów,

    • naprawa i uzupełnienie elementów ogrodzenia terenu targowicy


 

  1. Warunki płatności: należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 15 dni od dnia podpisania umowy

 

  1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

    1. osobiście w siedzibie:

     Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

    1. przesłać na adres: nie dotyczy

    1. faxem na numer: nie dotyczy

    1. w wersji elektronicznej na e-mail: nie dotyczy

     w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.07.2008 roku


   Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.

 

 1. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

   1. wypełniony i podpisany formularz oferty;

   1. podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 PZP  Do pobrania
  - Formularz ofertowy
  - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5615