2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie 0050.48.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-09-20

Zarządzenie 0050.47.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-09-06

Zarządzenie 0050.37.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 14 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-08-01

Zarządzenie nr 0050.30.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej

2017-06-28

Zarządzenie nr 0050.29.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

2017-06-28

Zarządzenie nr 0050.28.2017 w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-06-28

Zarządzenie nr 0050.26.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego

2017-06-20

Zarządzenie nr 0050.24.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-06-14

Zarządzenie nr 0050.23.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospo

2017-06-14

Zarządzenie nr 0050.20a.2017 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

2017-07-14

Zarządzenie nr 0050.20.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2017-05-31

Zarządzenie nr 0050.19.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych bedących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospo

2017-05-24

Zarządzenie nr 0050.17.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.16.2017 w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 0050.9.2017 Burmistrza Stawiszyna z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-05-24

Zarządzenie nr 0050.15.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-05-24

Zarządzenie nr 0050.14.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

2017-03-24

Zarządzenie nr 0050.13.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

2017-03-24

Zarządzenie nr 0050.12.2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine i Miasto Staw

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.10.2017 w sprawie sprostowania błedu pisarskiego w Zarządzeniu nr 0050.4.2017

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.9.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.8.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.7.2017 w sprawie zmiany zarządzenia 0050.5.2017

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.6.2017 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Stawiszyna na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.5.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji dot. Przebudowa drogi gminnej nr 674175P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P Stawiszyn - Pleszew do granicy Gminy Blizanów"

2017-02-17

Zarządzenie nr 0050.4A.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji dot. Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga"

2017-02-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-01-24
Data publikacji:2017-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1819