2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.59.2017 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu pożarniczego marki Peugot Boxer o nr rejestracyjnym PKA CU44 będącego w wyposażeniu OSP w Zbiersku

2017-11-14

Zarządzenie nr 0050.58.2017 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gmin i Miasta Stawiszyn

2017-11-14

Zarządzenie nr 0050.54.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego

2017-10-30

Zarządzenie nr 0050.53.2017 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego sie w zasobie Gminy i Miasta Stawiszyn

2017-10-30

Zarządzenie nr 0050.51.2017 w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2017 roku

2017-11-08

Zarządzenie nr 0050.49.2017 w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2017 roku

2017-11-08

Zarządzenie 0050.48b.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospoda

2017-10-06

Zarządzenie 0050.48a.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-10-06

Zarządzenie 0050.48.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-09-20

Zarządzenie 0050.47.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-09-06

Zarządzenie 0050.37.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 14 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-08-01

Zarządzenie nr 0050.30.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej

2017-06-28

Zarządzenie nr 0050.29.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

2017-06-28

Zarządzenie nr 0050.28.2017 w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-06-28

Zarządzenie nr 0050.26.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego

2017-06-20

Zarządzenie nr 0050.24.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2017-06-14

Zarządzenie nr 0050.23.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospo

2017-06-14

Zarządzenie nr 0050.20a.2017 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

2017-07-14

Zarządzenie nr 0050.20.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2017-05-31

Zarządzenie nr 0050.19.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych bedących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospo

2017-05-24

Zarządzenie nr 0050.17.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.16.2017 w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 0050.9.2017 Burmistrza Stawiszyna z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-05-24

Zarządzenie nr 0050.15.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-05-24

Zarządzenie nr 0050.14.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

2017-03-24

Zarządzenie nr 0050.13.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

2017-03-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-01-24
Data publikacji:2017-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2426