2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.66.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod ogródki warzywne

2019-12-18

Zarządzenie nr 0050.65.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony pod działalność gospodarczą

2019-12-18

Zarządzenie nr 0050.64.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony pod działalność gospodarczą

2019-12-18

Zarządzenie nr 0050.62.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.61.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn&q

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.60.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.59.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn"

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.58.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na 2020 rok

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.55.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu długoterminowego"

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.53.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.52.2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego "Bajkowa Kraina" w Zbiersku

2019-10-02

Zarządzenie nr 0050.51.2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku

2019-10-02

Zarządzenie nr 0050.49.2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2020 rok

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.48.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2019 roku

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.47.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.46.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością GiM Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2019-08-21

Zarządzenie nr 0050.45.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.44.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2019-12-30

Zarządzenie nr 0050.43.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2019-08-26

Zarządzenie nr 0050.42.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony

2019-08-07

Zarządzenie nr 0050.40.2019 w sprawie uchylenia w części zarządzenia nr 0050.34.2019 Burmistrza Stawiszyna z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-07-31

Zarządzenie nr 0050.39.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony

2019-07-17

Zarządzenie nr 0050.37.2019 w sprawie uruchomienia syren na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2019-07-18

Zarządzenie nr 0050.35.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-07-16

Zarządzenie nr 0050.34.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-07-16

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UGiM w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-02
Data publikacji:2019-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:9081