Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP 271.5.2011                                             Stawiszyn, 19.10.2011 r.

 

Stawiszyn, dnia 18.10.2011 roku

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i art. 93 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Radosna edukacja- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn" unieważnia się przetarg w części :

zadanie 1 pkt. 5 : zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - dogoterapia

z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

 

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5775