Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP 271.3.2011
Stawiszyn, dnia 14.06.2011r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zadania publicznego „Przebudowa drogi gminnej nr 339 P z miejscowości Zbiersk Cukrownia do dogi krajowej nr 25 II etap o długości 870 mb"  

Działając  na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp  Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, iż w prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia jako najkorzystniejsza wybrano ofertę nr 4 firmy: 

Zakład Budowlano-Drogowy „KALDROG" Damian Dzikowski Kalisz ul. Łódzka 196

 

62-800 Kalisz

Uzasadnienia wyboru oferty:

Oferta oznaczona nr 2 zawierała najniższą cenę 93 698.75 netto tj. 115 249.46 brutto i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.  Wszystkie oferty spełniły warunki udziału w

prowadzonym postępowaniu , żadna oferta nie podlegała wykluczeniu lub odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że w w/w przetargu oferty złożyli:

Nr oferty

Oferent

Cena oferty netto/brutto

Liczba w kryterium cena

1.

„ASBUD" Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo-Budowlane Rajsko 2, 62-860 Opatówek

99 602.50zł netto

122 511.08zł brutto

94.07

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX"
z/s ul. Torowa 16 Ociąż
63-460 Nowe Skalmierzyce

105 631.00zł netto

129 926.13zł brutto

88.70

3.

„POL-DRÓG" Piła
ul. Wawelska 106
64-920 Piła

144 161.20zł netto

177 318.28zł brutto

65.00

4.

Zakład Budowlano-Drogowy
„KALDROG"
ul. Łódzka 196
62-800 Kalisz

93 698,75zł netto

115 249,46zł brutto

100.00

 

 

Burmistrz Stawiszyna
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5500