Jesteś tutaj: Start / Oferty pracy / Wyniki naboru

Wyniki naboru

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2019-01-09

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Bożena Goleń, zam. Stobno Siódme.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Bożena Goleń, zam. Stobno Siódme.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 Stawiszyn, dnia 09.01.2019 r.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na zastępstwo, na stanowisko pracy

2018-12-21

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrany został Pan Łukasz Komorski, zam. Stawiszyn.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskał Pan Łukasz Komorski, zam. Stawiszyn.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 Stawiszyn, dnia 10.12.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na zastępstwo, na stanowisko pracy

2018-11-14

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA ZASTĘPSTWO, NA STANOWISKO PRACY

rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska, nie został wyłoniony żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów, Komisja stwierdziła, że żaden z Kandydatów nie spełnił wymagań formalnych.

Wobec powyższego nabór zostaje unieważniony.

Przewodniczący Komisji

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Stawiszyn, dnia 14 listopada 2018 roku.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-11-13

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Angelika Grzelaczyk, zam. Zbiersk-Cukrownia.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Angelika Grzelaczyk zam. Zbiersk-Cukrownia.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

 Stawiszyn, dnia 13.11.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-01-19

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych, została wybrana Pani Aleksandra Janczak zamieszkała w miejscowości Piątek Mały.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Aleksandra Janczak zamieszkała w miejscowości Piątek Mały.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji
Zastępca Burmistrza Stawiszyna
/-/ Grzegorz Kaczmarek

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko

2017-11-15

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO

KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Kierownika Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie został wybrany Pan Ireneusz Stachurski zamieszkały w miejscowości Siąszyce.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskał Pan Ireneusz Stachurski zamieszkały w miejscowości Siąszyce.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku Kierownika Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji
Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-11-15

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, na stanowisko Informatyka, został wybrany Pan Tomasz Olejniczak zamieszkały w miejscowości Września.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskał Pan Tomasz Olejniczak zamieszkały w miejscowości Września.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku Informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji
Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-11-06

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Angelika Bąk zam. Zbiersk.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Angelika Bąk zam. Zbiersk.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji
Zastępca Burmistrza Stawiszyna
 (-) Grzegorz Kaczmarek

 

Stawiszyn, dnia 6.11.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-08-01

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Magdalena Dolna zam. Stawiszyn.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Magdalena Dolna zam. Stawiszyn.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora ds. wymiaru podatków  i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

(-) Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 28.07.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-08-01

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Kamila Kupijaj zam. Petryki.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Kamila Kupijaj zam. Petryki.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

(-) Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 28.07.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-06-27

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Urzędzie Gminy i Miasta  w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Małgorzata Cicha zam. Zbiersk.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Małgorzata Cicha, zam. Zbiersk.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

(-) Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 26.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-05-04

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Monika Felisiak zam. Zbiersk.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Monika Felisiak, zam. Zbiersk.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

 

Przewodniczący komisji

Burmistrz Stawiszyna

(-) Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 4.05.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-04-06

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Agata Grala zam. Stawiszyn.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Agata Grala, zam. Stawiszyn.

            Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

 

Przewodniczący komisji 

(-) Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna

Stawiszyn, dnia 5.04.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-04-06

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

 

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Beata Bąk zam. Zbiersk-Cukrownia.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Beata Bąk zam. Zbiersk-Cukrownia.

            Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

 

Przewodniczący komisji 

(-) Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna

Stawiszyn, dnia 5.04.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-07-13

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wojskowości, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Honorata Piotrowska zam. Zbiersk Cukrownia.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Honorata Piotrowska, zam. Zbiersk Cukrownia.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. wojskowości, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

 

Przewodniczący komisji

/-/ Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna

Stawiszyn, dnia 13.07.2016 r.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-05-18

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do zatrudnienia na stanowisko wybrana została Pani Agnieszka Macniak zam. Zbiersk Cukrownia.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej największą liczbę punktów uzyskała Pani Agnieszka Macniak, zam. Zbiersk Cukrownia.

Wybrany kandydat spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

 

Przewodniczący komisji

/-/ Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna

Stawiszyn, dnia 18.05.2016 r.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie

2016-04-06

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referent

2016-03-31

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-03-18

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2015-08-20

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2015-08-20

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorczości

2015-06-03

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. informatyki w UGiM w Stawiszynie

2015-05-15

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. informatyki w UGiM w Stawiszynie

2015-04-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-06-28
Data publikacji:2016-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:7888