2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wyniki głosowania imiennego IX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-09-16

Uchwała nr VIII/81/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-07-10

Uchwała nr VIII/80/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2024

2019-07-10

Uchwała nr VIII/79/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Stawiszynie

2019-07-10

Uchwała nr VIII/78/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn

2019-07-10

Uchwała nr VIII/77/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

2019-07-10

Uchwała nr VIII/76/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli

2019-07-10

Wyniki głosowania imiennego VIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-07-01

Uchwała nr VII/75/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-06-25

Uchwała nr VII/74/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2024

2019-06-25

Uchwała nr VII/73/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

2019-06-25

Uchwała nr VII/72/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2019-06-25

Uchwała nr VII/71/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2018 rok

2019-06-25

Uchwała nr VII/70/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2018 rok

2019-06-25

Uchwała nr VII/69/2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

2019-06-25

Uchwała nr VII/68/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2018 rok

2019-06-25

Uchwała nr VII/67/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawiszyna wotum zaufania

2019-06-25

Wyniki głosowania imiennego VII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-06-13

Uchwała nr VI/66/2019 w sprawie zmiany chwały budżetowej na 2019 rok

2019-05-27

Uchwała nr VI/65/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019 - 2024

2019-05-27

Uchwała nr VI/64/2019 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek

2019-05-27

Uchwała nr VI/63/2019 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

2019-05-27

Uchwała nr VI/62/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.

2019-05-27

Wyniki głosowania imiennego VI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-05-16

Uchwała nr V/61/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-04-09

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1452