2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wyniki głosowania imiennego VI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-05-16

Uchwała nr V/61/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-04-09

Uchwała nr V/60/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024

2019-04-09

Uchwała nr V/59/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zbiersk-Kolonia

2019-04-09

Uchwała nr V/58/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zbiersk-Cukrownia

2019-04-09

Uchwała nr V/57/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zbiersk

2019-04-09

Uchwała nr V/56/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Długa Wieś Trzecia

2019-04-09

Uchwała nr V/55/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Długa Wieś Druga

2019-04-09

Uchwała nr V/54/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Długa Wieś Pierwsza

2019-04-09

Uchwała nr V/53/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Kiączyn

2019-04-09

Uchwała nr V/52/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Petryki

2019-04-09

Uchwała nr V/51/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pólko-Ostrówek

2019-04-09

Uchwała nr V/50/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyrów

2019-04-09

Uchwała nr V/49/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Werginki

2019-04-09

Uchwała nr V/48/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piątek Wielki

2019-04-09

Uchwała nr V/47/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piątek Mały-Kolonia

2019-04-09

Uchwała nr V/46/2019 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piątek Mały

2019-04-09

Uchwała nr V/45/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Stawiszyna i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

2019-04-09

Uchwała nr V/44/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn

2019-04-09

Uchwała nr V/43/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2019 roku

2019-04-09

Uchwała nr V/42/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 w Gminie Stawiszyn

2019-04-09

Uchwała nr V/41/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019

2019-04-09

Uchwała nr V/40/2019 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

2019-04-09

Uchwała nr V/39.2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

2019-04-09

Wyniki głosowania imiennego V sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2019-04-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:606