1. Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Stawiszyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-04-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-03-26

Informacja z sesji otwarcia ofert

2020-03-13

Pytania i odpowiedzi

2020-03-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020-03-09

Ogłoszenie nr 540042863-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.

Stawiszyn:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515742-N-2020
Data: 24/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820  Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-11, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-13, godzina 12:15

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Pytania i odpowiedzi

2020-03-04

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020-03-04

Ogłoszenie nr 540039482-N-2020 z dnia 04-03-2020 r.

 

Stawiszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515742-N-2020
Data: 24/02/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820  Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url):

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-06, godzina 12:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-11, godzina 12:00

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Ogłoszenie o zamówieniu

2020-02-24

Ogłoszenie nr 515742-N-2020 z dnia 2020-02-24 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Stawiszyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-02-24
Data publikacji:2020-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Angelika Grzelaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3314