ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dnia 17.09.2007 roku


Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro
na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Stawiszyn(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

1.Nazwa (firma), adres Zamawiającego:
Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

2.Opis przedmiotu zamówienia.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Stawiszyn

a)warunki płatności: należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.

3.Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

4.Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a)osobiście w siedzibie:
Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

b)przesłać na adres: nie dotyczy

c)faxem na numer: nie dotyczy

d)w wersji elektronicznej na e-mail: nie dotyczy w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.09.2007 roku

Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.

5.Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:


b)podpisany wzór umowy;
c)podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 PZP
d)aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej
e)kosztorys ofertowy

6.Wzór umowy.

WZÓR UMOWY
p o b i e r zFORMULARZ OFERTOWY
p o b i e r zOŚWIADCZENIE
p o b i e r zMAPA PODGLĄDOWA
p o b i e r zPRZEKRÓJ 1
p o b i e r zPRZEKRÓJ 2
p o b i e r z

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5492