2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.31.2019 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

2019-07-16

Zarządzenie nr 0050.30.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przeznaczone pod działalność gosp.

2019-06-05

Zarządzenie nr 0050.29.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2019-07-16

Zarządzenie nr 0050.28.2019 w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2019-06-11

Zarządzenie nr 0050.27.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rewitalizacja Stawiszyna - Ludzie - Przestrzeń - Zmiany"

2019-07-16

Zarządzenie nr 0050.26.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-07-16

Zarządzenie nr 0050.25.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2019-05-29

Zarządzenie nr 0050.24.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-07-16

Zarządzenie nr 0050.23.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rewitalizacja Stawiszyna - Ludzie - Przestrzeń - Zmiany"

2019-06-11

Zarządzenie nr 0050.22.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-07-16

Zarządzenie nr 0050.21.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2019-04-24

Zarządzenie nr 0050.19.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2019-04-03

Zarządzenie nr 0050.18.2019 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawiszyn, ul. Szosa Konińska"

2019-06-11

Zarządzenie nr 0050.17.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-05-29

Zarządzenie nr 0050.16.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2019-03-20

Zarządzenie nr 0050.14.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-04-08

Zarządzenie nr 0050.13.2019 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Stawiszyn

2019-03-06

Zarządzenie nr 0050.12.2019 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla gminnych nieruchomości rolnych

2019-02-26

Zarządzenie nr 0050.11.2019 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Stawiszyn

2019-04-15

Zarządzenie nr 0050.9.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-04-08

Zarządzenie nr 0050.7.2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę

2019-02-06

Zarządzenie nr 0050.6.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

2019-04-08

Zarządzenie nr 0050.4.2019 w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie

2019-02-07

Zarządzenie nr 0050.3.2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

2019-01-08

Zarządzenie nr 0050.2.2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych

2019-01-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UGiM w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-01-02
Data publikacji:2019-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3802