2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.14.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

2017-03-24

Zarządzenie nr 0050.13.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

2017-03-24

Zarządzenie nr 0050.12.2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine i Miasto Staw

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.10.2017 w sprawie sprostowania błedu pisarskiego w Zarządzeniu nr 0050.4.2017

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.9.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.8.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.7.2017 w sprawie zmiany zarządzenia 0050.5.2017

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.6.2017 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Stawiszyna na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

2017-04-24

Zarządzenie nr 0050.5.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji dot. Przebudowa drogi gminnej nr 674175P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P Stawiszyn - Pleszew do granicy Gminy Blizanów"

2017-02-17

Zarządzenie nr 0050.4A.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji dot. Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga"

2017-02-23

Zarządzenie nr 0050.3.2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji projektu "Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami"

2017-02-09

Zarządzenie nr 0050.2.2017 w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w roku 2017

2017-02-17

Zarządzenie nr 0050.1.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

2017-02-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-01-24
Data publikacji:2017-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:7634