2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 0050.30.2012 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.29.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.28.2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna określającego misję, cele i zadania Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2012 rok

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.27.2012 w sprawie: zmiany planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn ustalonej Zarządzeniem Burmistrza Stawiszyna Nr 0050.19.2012 z dn. 10 kwietnia 2012 r.

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.26.2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.25.2012 w sprawie: Miejsko-Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.24.2012 w sprawie: przeprowadzenia wybrakowanego sprzętu i materiałów obrony cywilnej w Gminie Stawiszyn

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.23.2012 w sprawie: wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie, jako podmiotu właściwego do realizacji pracy z rodziną

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.21.2012 w sprawie: zobowiązania do składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych gminy i miasta Stawiszyn

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.20.2012 w sprawie: ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2012 rok

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.19.2012 w sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych gminy i miasta Stawiszyn

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.18.2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna Nr 0151/5/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.17.2012 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydania decyzji administracyjnej

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.16.2012 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2012 rok

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.15.2012 w sprawie: określenia misji, celów i zadań Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2012 rok

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.14.2012 w sprawie: zatwierdzenia stawek za korzystanie z usług transportowych świadczonych przez SZGKiM w Stawiszynie dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, jednostek organizacyjnych gminy oraz dla wywozu nieczystości płynnych

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.13.2012 w sprawie: zasad oceny pracy urzędu i pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie przez petentów

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.12.2012 w sprawie: zarządzania ryzykiem

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.11.2012 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz zasad jej koordynacji

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.10.2012 w sprawie: procedury kontroli zarządczej

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.9.2012 w sprawie: sprostowania błędu rachunkowego w Zarządzeniu Nr 0050.5.2012 Burmistrza Stawiszyna z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.8.2012 w sprawie: wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-03-01

Zarządzenie nr 0050.7.2012 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

2016-03-01

Zarządzenie Nr 0050.6.2012 w sprawie: powołania Komisji Pretargowej

2016-03-01

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7339