2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 0050.24.2015 w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.23.2015 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pod dz. gosp

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.22.2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 r.

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.21.2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.19.2015 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością GiM Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pod dz. gosodarczą

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.18.2015 w sprawie: Miejsko-Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.17.2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.16.2015 w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu pożarniczego marki Renault Traffic nr rej. PKA 9JS9

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.15.2015 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. informatyki w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.14.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna z dn. 15 czerwca 2009 r. Nr 0151-15/2010 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.13.2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.12.2015 w sprawie: wprowadzenia Procedury monitoringu projektu: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków"

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.11.2015 w sprawie: zmiany planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2015

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.10.2015 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Postępowania w Przypadku Zagrożenia Bioterrorystycznego

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.9.2015 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowożenia do szkół i odwożenia ze szkół na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.08.2015 w sprawie: Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Stawiszyn w 2015 roku

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.7.2015 w sprawie: zmiany planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2015 rok, zatwierdzonej Zarządzeniem Burmistrza Stawiszyna Nr 0050.67.2014 z dnia 29 grudnia 2015 r.

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.6.2015 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie i Mieście Stawiszyn

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.5.2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.4.2015 w sprawie: kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w roku 2015

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.3.2015 w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Stawiszyna z dnia 15 czerwca 2009 r., Nr 0515-14/2009

2015-01-16

Zarządzenie Nr 0050.2.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna z dnia 15 czerwca 2009 r., Nr 0151-15/2010 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2015-01-20

Zarządzenie Nr 0050.1.2015 w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

2015-11-13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5598