2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 0050.50.2015 w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu pożarniczego marki Jelcz 010R nr rejestracyjny PKA9RM8 będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.49.2015 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.48.2015 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.47.2015 w sprawie: uruchomienia syren oraz wywieszenia flag na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.46.2015 w sprawie: powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 330P Stary Kiączyn – Stawiszyn o długości 625 mb II

2016-02-10

Zarządzenie Nr 0050.45.2015 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

2016-02-02

Zarządzenie Nr 0050.44.2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 r.

2016-02-02

Zarządzenie Nr 0050.43.2015 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-02

Zarządzenie Nr 0050.42.2015 w sprawie: ustanowienia Polityki Jakości Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-01-28

Zarządzenie nr 0050.41.2015 w sprawie: powołania pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.40.2015 w sprawie: terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.39.2015 w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.38.2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 r.

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.37.2015 w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.36.2015 w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.35.2015 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy i miasta Stawiszyn wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.34.2015 w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Stawiszyna

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.33.2015 w sprawie: zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.32.2015 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0050.30.2015

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.31.2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 r.

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.30.2015 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorczości w UGiM w Stawiszynie

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.29.2015 w sprawie: zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

2016-01-28

Zarządzenie nr 0050.28.2015 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.27.2015 w sprawie: zmiany budżetu na 2015 r.

2016-01-28

Zarządzenie Nr 0050.25.2015 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością GiM Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pod działalność gosp

2016-01-28

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5599