Budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąo mocy do 0,8 MW na działce Nr 207 w miejscowości Petryki,Gmina Stawiszyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISZYNA

 

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227,) i art.49 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.)

BURMISTRZ STAWISZYNA

i n f o r m u j e

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąo mocy do 0,8 MW na działce Nr 207 w miejscowości Petryki,Gmina Stawiszyn.

dla inwestora:

FERMA WIATROWA"JACKPOL"Sp.z o. o.Witoldów 6,

62 - 817 Żelazków

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej działkę Nr 207 w obrębie geodezyjnym Petryki,zgodnie z załącznikiem mapowym i wypisem z rejestru gruntówz awartymi w karcie informacyjnej o przedsięwzięciu.

Burmistrz Stawiszyna

 
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-31
Data publikacji:2016-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Czesława Łuczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1438