Budowa elektroenergetycznych linii kablowych Sn wraz z wymianą słupa linii napowietrznej Sn w miejscowości Piątek Wielki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2016

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych Sn wraz z wymianą słupa linii napowietrznej Sn  w miejscowości Piątek Wielki

GP.6733.2.2011 Stawiszyn, dnia 06.09.2011 roku

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawiszyna

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie elektroenergetycznych linii kablowych Sn wraz z wymianą słupa linii napowietrznej Sn

w miejscowości Piątek Wielki, gmina Stawiszyn, na terenie działek 1/2, 1/6, 1/7, 1/86, 1/87, 59, 97, 318/1. 

BURMISTRZ STAWISZYNA

mgr Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-31
Data publikacji:2016-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Nowicka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2069