Informacja z otwarcia ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2017

Informacja z otwarcia ofert
dotyczy : Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. :

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 167 078,00 zł brutto.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty :

- oferta Nr 1 : Przedsiębiorstwo Drogowe DROBIT Sp. z o.o. , Brzezińskie Holendry 63 , 62-513 Krzymów –cena oferty 189 853,58 zł ,okres gwarancji i rękojmi  60 m-cy

- oferta Nr 2 : Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Sp. z oo. ul. Przemysłowa 2 , 63-200 Jarocin  - cena oferty: 182 049,45 zł , okres gwarancji rękojmi 60 m-cy

-oferta Nr 3 : Zakład Usługowo – Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane „ROL-DRÓG” Rajsko 2 , 62-860 Opatówek – cena oferty  126 573,76 zł ,okres gwarancji i rękojmi  60 m-cy

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały  wskazane w SIWZ i są jednakowe dla wszystkich wykonawców tj. termin wykonania zamówienia : 31.07.2017 r., warunki płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

                                                                                             Burmistrz Stawiszyna
                                                                                               /-/ Justyna Urbaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-02-27
Data publikacji:2017-02-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1825