Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Piątek Wielki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2016

Stawiszyn dn. 20-09-2016 r.

 DiOU 7011.6.2016

                                                        

                                                                                                                                                    […]

 

Dotyczy : zamówienia na roboty drogowe o wartości do 30.000 euro netto

Informuję że zamierzam złożyć zamówienie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy drogi gminnej  w m. Piątek Wielki (dz. nr 1/2;1/7;59  ) , zakres robót jest określony załączonym kosztorysem .

Termin wykonania robót 31 październik 2016 r. okres udzielonej  gwarancji 36-mcy od daty spisania protokołu odbioru robót , warunki płatności wg . załączonego  projektu umowy. Składam zaproszenie do złożenia oferty. Cena oferty nie może  przekroczyć  kwoty 30.000 euro netto. Ofertę na wykonanie robót należy złożyć do dnia  05-10-2016 r. do godziny 10.00 na załączonym druku oferty wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Oferta na wykonanie przebudowy drogi gminnej w  m. Piątek Wielki dz. nr 1/2;1/7; 59))” w siedzibie Urzędu Gminy i  Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3  w sekretariacie .

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

                Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz ofertowy i projekt umowy
 2. Kosztorys ofertowy
 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. Projekt techniczny /do wglądu u zamawiającego/:
  a) Plan zagospodarowania
  b) Opis techniczny (Piątek Wielki)
  c) Profil podłużny drogi
  d) Przedmiar robot
  e) Przekrój A-A
  f) Przekrój B-B

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-09-21
Data publikacji:2016-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2265