Remont kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2016

UGiM 341/11.II/2009

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie, przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Remont kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8"w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Remont kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8" nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z powyższym zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) unieważniono prowadzone postępowanie.

BURMISTRZ STAWISZYNA

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2061