Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2016

UGiM 341/11/2008

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie, przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn" w trybie przetargu nieograniczonego zostałounieważnione.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

B U R M I S T R Z

S T A W I S Z Y N A

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2061