Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2016

PFiZP.271.2.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Numer ogłoszenia: 115484 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110908 - 2015 data 12.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
  • W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi pojazdami: bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x - 2 szt.; przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2 szt.;pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt.
  • W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi pojazdami, spełniającymi normę emisji spalin EURO 5: bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x - 2 szt.; przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 2 szt.;pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski, woj.wielkopolskie pokój nr 9 - Sekretariat.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski, woj.wielkopolskie pokój nr 9 - Sekretariat.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2169