Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

Stawiszyn, dn.13.06.2012 roku

PFiZP.271.1.2012

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 325 P w miejscowości Długa Wieś Druga o długości 660 m"

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

ASBUD
Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo - Budowlane
z/s Rajsko 2 , 62-860 Opatówek

Cena wybranej oferty: 119 795,36 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr
oferty

Firma (nazwa) nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt
w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne
"KAREX", ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz
z/s Ociąż, ul. Torowa 16,
63-460 Nowe Skalmierzyce

90.50

90.50

2.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 95
62-800 Kalisz

80,20

80,20

3.

"POL - DRÓG PIŁA" Spółka z o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 Piła

75,90

75,90

4.

SKANSKA S.A
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

74,80

74,80

5.

ASBUD Projektowanie i Wykonawstwo
Roboty Drogowo-Budowlane
Rajsko 2  , 62-860 Opatówek

100,00

100,00

6.

Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG"
Damian Dzikowski
ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

84,30

84,30

7.

WTÓRNIK Roboty Drogowo-Mostowe Budowlane i Instalacyjne Wykonawstwo Projektowanie i Nadzory
Smółki 1 A , 62-840 Koźminek

83,00

83,00

 

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2127