Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
tel. 62 75-28-079
fax 62-75-28-097
PFiZP 271.1.2012

 

Stawiszyn dn. 31.05.2012 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy ; przetargu nieograniczonego n a przebudowę nawierzchni drogi gminnej  Nr 325 P w miejscowości Długa Wieś Druga o długości 660 m.

Gmina i Miasto Stawiszyn informuje , ze w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji.
  2. Wg. poz. 7 kosztorysu ofertowego warstwa ścieralna powinna mieć grubość 6,25 cm (gr. 5 cm x krotność + 1,25 co daje grubość 6,25 cm) natomiast wg. projektu - gr. 5 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy ścieralnej.

 

Wobec powyższego Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że:

Ad. 1

Burmistrz Stawiszyna oświadcza że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji

Ad. 2

Grubość warstwy ścieralnej wynosi 5 cm. Krotność jest zapisem w programie komputerowym drukowanym automatycznie.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert
Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2300