Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

PFiZP 271.6.2012

Numer ogłoszenia: 441116 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 432476 - 2012 data 05.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi: a) Każdy wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego b) Wykonawcy poszczególnych zadań muszą posiadać następujące kwalifikacje: - zadanie 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 Kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej - zadanie 1.3, 2.3 uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych - zadanie1.4, 2.4 uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - zadanie 2.6 uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi: a) Każdy wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego b) Wykonawcy poszczególnych zadań muszą posiadać następujące kwalifikacje: -zadanie 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 Kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej -zadanie 1.3, 2.3 uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych -zadanie1.4, 2.4 uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej -zadanie 2.6 uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: na podstawie informacji zawartej w zał. nr 5 i nr 6 do SIWZ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 2) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 3) Oświadczenie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych 5) Kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 2) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 3) Oświadczenie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy) 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 14.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: 16.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat.

 

 

Z up. Burmistrza Stawiszyna

Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn
Beata Kuśmierczyk

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2336