Wybory Samorządowe 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 24 kwietnia 2024 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024-04-25

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9.04.2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

2024-04-11

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9.04.2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

2024-04-11

Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety

2024-04-09

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w niniejszej informacji.

Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn wraz z zaświadczeniem albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.

Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2024 r. poz. 2408 z późn. zm..) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.

Wniosek do pobrania w formacie PDF

Wyniki Wyborów Samorządowych 2024 zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024-04-09

Informacja Burmistrza Stawiszyna o organizacji gminnego bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 7 kwietnia 2024 r.

2024-03-28

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20.03.2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kaliskiego

2024-03-26

Przypomnienie o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach samorządowych 2024

2024-03-22

Przypomnienie o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

2024-03-22

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 14.03.2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

2024-03-22

Postanowienie Nr 412/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21.03.2024 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 3 w gminie Stawiszyn

2024-03-22

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

2024-03-21

Uchwała Nr 6 MKW w Stawiszynie z dnia 20.03.2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Stawiszyna

2024-03-20

Uchwała Nr 4 MKW w Stawiszynie z dnia 20.03.2024 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., w okręgach wyborczych nr 6 i 8.

2024-03-20

Obwieszczenie MKW w Stawiszynie z dnia 20.03.2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Stawiszyna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024-03-20

Obwieszczenie MKW w Stawiszynie z dnia 20.03.2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stawiszynie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024-03-20

Informacje - Ewidencja ludności i Centralny Rejestr Wyborców

2024-03-20

Obwieszczenie MKW w Stawiszynie z dnia 15.03.2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stawiszynie

2024-03-18

Uchwała Nr 3/2024 MKW w Stawiszynie z dnia 15.03.2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

2024-03-18

Postanowienie Nr 371/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z 15.03.2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW

2024-03-18

Postanowienie Nr 369/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z 15.03.2024 r. w sprawie powołania OKW

2024-03-18

OBWIESZCZENIE MKW w Stawiszynie z dnia 14 marca 2024 r. wzywające zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza

2024-03-14

KOMUNIKAT MKW w Stawiszynie z dnia 14 marca 2024 r.o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stawiszynie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024-03-14

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna z dnia 8 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

2024-03-08

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniu składów OKW

2024-03-13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2024-01-30
Data publikacji:2024-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Damian Posiłek
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3379