Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Frekwencja w Gminie i Mieście Stawiszyn

2023-10-20

Wyniki wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w Gminie i Mieście Stawiszyn

2023-10-20

Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety

2023-10-17

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240 zł

Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w niniejszej informacji.

Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn wraz z zaświadczeniem albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.

Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm..) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.

Wniosek do pobrania

Informacja o dokonanym unieważnieniu listy i nowym brzmieniu karty do głosowania

2023-10-13

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów

2023-10-13

Informacja Burmistrza Stawiszyna o organizacji gminnego bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.

2023-10-05

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 96 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2023-10-04

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

2023-10-04

Postanowienie NR 270/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25.09.2023 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2023-09-26

Postanowienie NR 268/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25.09.2023 w sprawie powołania OKW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2023-09-26

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 18 września 2023 r.

2023-09-19

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna z dnia 14 września 2023 r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

2023-09-14

Postanowienie Nr 259/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie i Mieście Stawiszyn

2023-09-12

Informacja OKW w Kaliszu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

2023-08-31

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

2023-08-29

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

2023-09-01

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

2023-08-29

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

2023-08-25

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

2023-08-25

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

2023-08-25

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

2023-09-01

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

2023-09-01

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

2023-09-01

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

2023-09-01

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2023 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

2023-08-25

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-08-16
Data publikacji:2023-08-16
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1547