2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr LXII/439/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2024-01-18

Uchwała nr LXII/438/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2024-01-18

Uchwała nr LXII/437/2023 w sprawie apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku

2024-01-18

Uchwała nr LXII/436/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części miejscowości Wyrów"

2024-01-18

Wyniki głosowania LXII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2024-01-02

Uchwała nr LXI/435/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn n lata 2023-2030

2024-01-02

Uchwała nr LXI/434/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2024-01-02

Uchwała nr LXI/433/2023 w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych

2024-01-02

Uchwała nr LXI/432/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP

2024-01-02

Uchwała nr LXI/431/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji

2024-01-02

Uchwała nr LXI/430/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

2024-01-02

Uchwała nr LXI/429/2023 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024

2024-01-02

Wyniki głosowania LXI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-12-15

Uchwała nr LX/428/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-12-05

Uchwała nr LX/427/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-12-05

Uchwała nr LX/426/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości

2023-12-05

Uchwała nr LX/425/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości

2023-12-05

Uchwała nr LX/424/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości

2023-12-05

Uchwała nr LX/423/2023 w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych

2023-12-05

Uchwała nr LX/422/2023 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok

2023-12-05

Uchwała nr LX/421/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

2023-12-05

Uchwała nr LX/420/2023 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

2023-12-05

Uchwała nr LX/419/2023 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024

2023-12-05

Uchwała nr LX/418/2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Gminny program w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028 dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2023-12-05

Uchwała nr LX/417/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin

2023-12-05

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-01-20
Data publikacji:2023-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3658