2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wyniki głosowania LX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-11-20

Uchwała nr LIX/415/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-11-13

Uchwała nr LIX/414/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-11-13

Uchwała nr LIX/413/2023 w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

2023-11-13

Wyniki głosowania LIX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-10-31

Uchwała nr LVIII/412/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-10-25

Uchwała nr LVIII/411/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-10-25

Uchwała nr LVIII/410/2023 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju sołectwa Zbiersk na lata 2023-2028

2023-10-25

Uchwała nr LVIII/409/2023 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju sołectwa Piątek Wielki na lata 2023-2028

2023-10-25

Uchwała nr LVIII/408/2023 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju sołectwa Długa Wieś Trzecia na lata 2023-2028

2023-10-25

Uchwała nr LVIII/407/2023 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

2023-10-25

Uchwała nr LVIII/406/2023 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

2023-10-25

Uchwała nr LVIII/405/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia"

2023-10-25

Uchwała nr LVIII/404/2023 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2023-10-25

Wyniki głosowania LVIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-10-02

Uchwała nr LVII/403/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-10-02

Uchwała nr LVII/402/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-10-02

Uchwała nr LVII/401/2023 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii Gmin Powiatu Kaliskiego

2023-10-02

Uchwała nr LVII/400/2023 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Komunalny Związek Transportu Publicznego"

2023-10-02

Uchwała nr LVII/399/2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2023 roku

2023-09-20

Uchwała nr LVII/398/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Stawiszynie

2023-09-20

Wyniki głosowania LVII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-08-18

Uchwała nr LVI/397/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-07-27

Uchwała nr LVI/396/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-07-27

Uchwała nr LVI/395/2023 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach

2023-07-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-01-20
Data publikacji:2023-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1982