2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr LIII/374/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-03-20

Uchwała nr LIII/373/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-03-20

Uchwała nr LIII/372/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III edycja 2022 dla WTZ

2023-03-20

Uchwała nr LIII/371/2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2023 roku

2023-03-20

Uchwała nr LIII/370/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2023 rok

2023-03-20

Uchwała nr LIII/369/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2023 rok

2023-03-20

Wyniki głosowania LIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-03-06

Uchwała nr LII/368/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-02-27

Uchwała nr LII/367/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-02-27

Uchwała nr LII/366/2023 w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały”

2023-02-27

Uchwała Nr LII/365/2023 w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały” nie narusza ustaleń „Studium

2023-02-27

Uchwała Nr LII/364/2023 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”

2023-02-27

Uchwała nr LII/363/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2024 roku

2023-02-27

Uchwała nr LII/362/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu"

2023-02-27

Uchwała nr LII/361/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin

2023-02-27

Uchwała nr LII/360/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

2023-02-27

Wyniki głosowania LII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-02-06

Uchwała nr LI/359/2023 w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

2023-01-31

Uchwała nr LI/358/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030

2023-01-31

Wyniki głosowania LI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2023-01-20

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-01-20
Data publikacji:2023-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:403