2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.78.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2024-01-23

Zarządzenie nr 0050.77.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2024-01-23

Zarządzenie nr 0050.76.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2023-12-29

Zarządzenie nr 0050.75.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2023-12-29

Zarządzenie nr 0050.74.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2023-12-29

Zarządzenie nr 0050.73.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2023-12-29

Zarządzenie nr 0050.72.2023 w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2023-12-29

Zarządzenie nr 0050.71.2023 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej położonej w Stawiszynie, Plac Wolności 19

2024-01-10

Zarządzenie nr 0050.70.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

2023-12-29

Zarządzenie nr 0050.69.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa

2023-12-29

Zarządzenie nr 0050.68.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2024-01-10

Zarządzenie nr 0050.67.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-12-29

Zarządzenie nr 0050.66.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony przeznaczonych pod DR

2023-11-29

Zarządzenie nr 0050.65.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-12-29

Zarządzenie nr 0050.62.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony przeznaczonych pod DG

2023-11-15

Zarządzenie nr 0050.61.2023 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla gminnych nieruchomości rolnych

2023-11-29

Zarządzenie nr 0050.60.2023 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu

2023-11-13

Zarządzenie nr 0050.59.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2024-01-10

Zarządzenie nr 0050.58.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.57.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.56.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-11-13

Zarządzenie nr 0050.55.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.54.2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

2023-11-07

Zarządzenie nr 0050.53.2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie i Mieście Stawiszyn

2023-09-13

Zarządzenie nr 0050.52.2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2024 rok

2023-09-20

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-01-19
Data publikacji:2023-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3132