2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XLII/308/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-05-04

Uchwała nr XLII/307/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-05-04

Uchwała nr XLII/306/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

2022-05-04

Uchwała nr XLII/305/2022 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy i Miasta Stawiszyn w stowarzyszeniu "LGD7 0 Kraina Nocy i Dni"

2022-05-04

Uchwała nr XLII/304/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stawiszyn

2022-05-04

Uchwała nr XLII/303/2022 w sprawie przekazania do realizacji Kierownikowi MGOPS w Stawiszynie zadania wynikającego z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa

2022-05-04

Wyniki głosowania imiennego XLII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-04-19

Uchwała nr XLI/302/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-04-11

Uchwała nr XLI/301/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-04-11

Uchwała nr XLI/300/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III edycja 2022

2022-04-11

Uchwała nr XLI/299/2022 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2022 rok

2022-04-11

Uchwała nr XLI/298/2022 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2022 rok

2022-04-11

Uchwała nr XLI/297/2022 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2023 roku

2022-04-11

Uchwała nr XLI/296/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

2022-04-11

Uchwała nr XLI/295/2022 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta w Stawiszynie na lata 2022-2026

2022-04-11

Uchwała nr XLI/294/2022 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego do realizacji zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

2022-04-11

Uchwała nr XLI/293/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2022 roku

2022-04-08

Uchwała nr XLI/292/2022 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2022-04-08

Wyniki głosowania imiennego XLI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2022-04-04

Uchwała nr XL/291/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2022-03-07

Uchwała nr XL/290/2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

2022-03-07

Uchwała nr XL/289/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu celem wsparcia finansowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej

2022-03-07

Uchwała nr XL/288/2022 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk na lata 2022-2026

2022-03-07

Uchwała nr XL/287/2022 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

2022-03-07

Uchwała nr XL/286/2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

2022-03-07

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2022-01-10
Data publikacji:2022-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:986