2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.33.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2022-04-06

Zarządzenie nr 0050.31.2022 w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2022-04-06

Zarządzenie nr 0050.30.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-04-04

Zarządzenie nr 0050.29.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-04-04

Zarządzenie nr 0050.28.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151.34.2008 Burmistrza Stawiszyna z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacji i Pracy

2022-04-06

Zarządzenie nr 0050.26.2022 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy i Miasta Stawiszyn

2022-03-15

Zarządzenie nr 0050.25.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków

2022-03-15

Zarządzenie nr 0050.24.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2022-03-24

Zarządzenie nr 0050.23.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2022-03-02

Zarządzenie nr 0050.22.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2022-03-02

Zarządzenie nr 0050.21.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże

2022-03-02

Zarządzenie nr 0050.20.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony przeznaczonych pod działalność

2022-03-02

Zarządzenie nr 0050.19.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2022-03-02

Zarządzenie nr 0050.18.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony przeznaczonych pod działalność

2022-03-02

Zarządzenie nr 0050.17.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2022-03-02

Zarządzenie nr 0050.15.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-03-15

Zarządzenie nr 0050.14.2022 w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2022-02-28

Zarządzenie nr 0050.12.2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

2022-02-15

Zarządzenie nr 0050.11.2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

2022-02-02

Zarządzenie nr 0050.10.2022 w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2022

2022-02-15

Zarządzenie nr 0050.9.2022 w sprawie określenia misji, celów i zadań Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2022 rok

2022-02-15

Zarządzenie nr 0050.8.2022 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn na 2022 rok

2022-02-15

Zarządzenie nr 0050.7.2022 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2022 rok

2022-02-15

Zarządzenie nr 0050.6.2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2022-02-02

Zarządzeni nr 0050.5.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony przeznaczonych pod działalność

2022-01-12

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2022-01-05
Data publikacji:2022-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1002