Jesteś tutaj: Start / Rejestry, ewidencje

Rejestry, ewidencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Stawiszyn

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Stawiszyn prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

3. Rejestr prowadzi: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

nr tel. 62 75-28-079

4. Dane w rejestrze udostępnia się poprzez:

otwarty dostęp do zawartość rejestru, który odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,

wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty do pobrania:
1. Rejestr instytucji kultury
2. Księga rejestrowa MGOK
3. Księga rejestrowa biblioteka
4. Wniosek o wypis z rejestru
5. Wniosek o wypis z księgi rejestrowej

 

REJESTR GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Gminy i Miasta Stawiszyn

Rejestr gruntów komunalnych, Gmina i Miasto Stawiszyn prowadzi zgodnie z art. 20 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344ze zm.), 

1. Gmina i Miasto Stawiszyn prowadzi rejestr gruntów komunalnych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco.

3. Rejestr prowadzi: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

nr tel. 62 75-28-079

4. Dane w rejestrze udostępnia się poprzez dostęp do zawartości rejestru, który w formie elektronicznej dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w pokoju numer 1.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2016-01-19
Data publikacji:2016-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7909