2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.32.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-05-07

Zarządzenie nr 0050.31.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony pod grunty orne

2021-05-07

Zarządzenie nr 0050.30.2021 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku klubowego GLZS "Korona-Pogoń" Stawiszyn w ramach programu "Szatnia na

2021-04-30

Zarządzenie nr 0050.29.2021 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Stawiszyn, działka nr 377 oraz działka nr 420

2021-04-26

Zarządzenie nr 0050.28.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże

2021-04-21

Zarządzenie nr 0050.27.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospodarczą

2021-04-21

Zarządzenie nr 0050.26.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-04-21

Zarządzenie nr 0050.25.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyna na lata 2021 - 2030

2021-04-20

Zarządzenie nr 0050.23.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-04-14

Zarządzenie nr 0050.22.2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2021-04-14

Zarządzenie nr 0050.21.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r.

2021-03-31

Zarządzenie nr 0050.19.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-04-12

Zarządzenie nr 0050.18B.2021 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont chodnika w miejscowości Petryki"

2021-04-14

Zarządzenie nr 0050.18A.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej

2021-04-14

Zarządzenie nr 0050.18.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-03-17

Zarządzenie nr 0050.17.2021 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zbiersk-Kolonia działka nr 202/2

2021-04-09

Zarządzenie nr 0050.16.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże

2021-03-10

Zarządzenie nr 0050.15.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-04-09

Zarządzenie nr 0050.14A.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-03-31

Zarządzenie nr 0050.14.2021 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Zbiersk-Cukrownia 134

2021-03-01

Zarządzenie nr 0050.13.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na zastępstwo na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej

2021-03-01

Zarządzenie nr 0050.12.2021 w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2021

2021-03-01

Zarządzenie nr 0050.11.2021 w sprawie określenia misji, celów i zadań Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2021 rok

2021-03-01

Zarządzenie nr 0050.10.2021 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn na 2021 rok

2021-03-01

Zarządzenie nr 0050.9.2021 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2021 rok

2021-03-01

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-01-21
Data publikacji:2021-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:699