2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.80.2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2022-01-24

Zarządzenie nr 0050.79.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2022-02-22

Zarządzenie nr 0050.78.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021

2021-12-22

Zarządzenie nr 0050.77.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej

2021-12-15

Zarządzenie nr 0050.76A.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2022-01-05

Zarządzenie nr 0050.75.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2021-11-24

Zarządzenie nr 0050.74.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-12-15

Zarządzenie nr 0050.73.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, inwestycji i planowania przestrzennego

2021-11-22

Zarządzenie nr 0050.72.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2022-06-21

Zarządzenie nr 0050.71.2021 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030

2021-11-23

Zarządzenie nr 0050.70.2021 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na 2022 rok

2021-11-23

Zarządzenie nr 0050.69.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-11-22

Zarządzenie nr 0050.68.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2022-06-21

Zarządzenie nr 0050.67.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.53.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

2021-11-22

Zarządzenie nr 0050.66.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2021-11-22

Zarządzenie nr 0050.64.2021 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Stawiszyn

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.63A.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.63.2021 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.62.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże.

2021-09-22

Zarządzenie nr 0050.61.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2021-09-27

Zarządzenie nr 0050.60.2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2022 rok

2021-09-22

Zarządzenie nr 0050.59.2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

2021-09-22

Zarządzenie nr 0050.58.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.57.2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za I półrocze 2021 roku

2021-10-20

Zarządzenie nr 0050.56.2021 w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

2021-08-30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-01-21
Data publikacji:2021-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:6343